Polski English Deutsch

Oferta


- bazy danych personelu, jego stosowny dobór do powierzonego zlecenia,

- transport personelu, opiekę w zakresie zdrowotnym oraz dokumentacji prawnej,

- akredytację oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa wszystkich pracowników,

- personel z aktualną oraz wiarygodną dokumentacją,

- doświadczone kierownictwo oraz liderów zespołów,

- atrakcyjne ceny,

- szybki czas reakcji oraz pełne zaangażowanie,

- dostępność 24/7

Na zlecenie klienta:

1.     Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spawalnictwa.

2.     Prowadzenie dokumentacji ZKP (zakładowa kontrola produkcji) wg PN EN 1090.

3.     Bieżąca kontrola prowadzonych prac spawalniczych, w tym przestrzegania założonych technologii robót spawalniczych.

4.     Uprawnienia spawaczy, operatorów uprawnień spawalniczych weryfikacja.

5.     Działanie w celu utrzymywania uprawnień spawalniczych spółki i uzyskiwania uprawnień niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu produkcji spawalniczej.

6.     Przygotowanie danych do oceny przyczyn wystąpienia niezgodności w procesie produkcji spawalniczej.

7.     Przygotowanie danych do oceny skuteczności wprowadzonych działań korygujących dotyczących procesu spawania.

8.     Prowadzenie ogólnego nadzoru nad prowadzonymi pracami spawalniczymi.

8.     Analiza ofert i projektów pod względem możliwości technologicznych i technicznych wykonania. Udział w określaniu wymagań podczas przeglądu umowy, przeglądu projektu, doboru materiałów podstawowych i dodatkowych, doboru i oceny podwykonawców, planowania wytwarzania i opracowywania wymaganych instrukcji, doboru i nadzoru nad urządzeniami spawalniczymi i pomocniczymi, czynności dotyczących operacji spawalniczych, wymaganych badań i odbioru spoin oraz prowadzenia i przechowywania niezbędnych i koniecznych zapisów zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 „Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność”.

9.    Opracowywanie zleconej, niezbędnej dokumentacji dotyczącej procesu spawania i jego kontroli, w tym instrukcji naprawczych w przypadku wadliwości wyrobu.

Długoletnie doświadczenie w nadzorze spawalniczym.