Polski English Deutsch

Regulamin


1. Wprowadzenie
1.1. Portal branżowy www.pol-weld.pl, zwany dalej Portalem, jest prowadzony przez firmę Pol-Weld, zwaną dalej Administratorem.
1.2. Regulamin jest formą ustalenia zasad obowiązujących Użytkowników Portalu i Administratora.
1.3. Korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 

2. Ustalenia ogólne
2.1. Portal jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych lub związanych z rynkiem spawalniczym.
2.2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Administrator w żaden sposób nie obciąża Użytkowników za korzystanie z dostępnych mechanizmów.
2.3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez Użytkowników.
2.4. Rolą Administratora, jest prowadzenie działań mających zapewnić łatwe korzystanie z Portalu wszystkim jego Użytkownikom.
2.5. Administrator ma prawo do redakcji, skrótów, bądź usunięcia treści dodanych przez Użytkowników jeśli:
- zawierają elementy: zabronione przez prawo, obraźliwe, wulgarne, naruszające prawa innych osób,
- zawierają odnośniki do innych stron internetowych lub maile, w miejscach nie wyznaczonych do ich umieszczania,
- nie są umieszczone we właściwych działach Portalu, np. ogłoszenia dotyczące sprzedaży w dziale FORUM,
- nie są związane z tematyką Portalu.
2.6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia bądź edycji jakichkolwiek bezpłatnych wpisów dokonanych przez Użytkowników - nie dotyczy to usług płatnych.
2.7. Administrator może w dowolnym momencie zmienić zapisy niniejszego Regulaminu.
 

3. Szczegółowe zasady korzystania z bezpłatnej giełdy branżowej i giełdy pracy.
3.1. Giełda w zakresie swoich podstawowych funkcji jest bezpłatna.
3.2. Administrator może usunąć lub edytować ogłoszenie Użytkownika (bez zmiany istoty jego treści), bez powiadamiania Użytkownika, gdy:
- ogłoszenie nie ma związku z tematyką Portalu, lub związek ten jest wysoce wątpliwy, (np. oferta o sprzedaży farb w serwisie branży spawalniczej może zostać usunięta, pomimo faktu, że każdą spawarkę można pomalować),
- ogłaszający posiada więcej niż 40 aktywnych ogłoszeń, zamieszczonych w danym czasie na giełdzie,
- ogłoszenie zawiera w swojej zasadniczej treści link do strony internetowej lub adres poczty elektronicznej,
- ogłoszenie zawiera w swojej zasadniczej treści dane, które powinny być zamieszczone w formularzu adresowym,
- ogłaszający zamieszcza serię ponad 5 zblokowanych ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub usługi, nawet jeśli nieznacznie różnią się o­ne swoimi parametrami,
- ogłaszający zamieszcza to samo ogłoszenie w kilku kategoriach np. (kupię i współpraca),

- ogłaszający przepisuje ogłoszenie w celu jego pozycjonowania,
- działania Użytkownika negatywnie wpływają na funkcjonowanie giełdy.
3.3. Administrator może usunąć całe konto Użytkownika giełdy wraz z wszystkimi związanymi z nim ogłoszeniami, gdy:
- konto użytkownika nie jest wykorzystywane przez okres ponad 6 miesięcy,
- Użytkownik tworzy dodatkowe konta w celu ominięcia ograniczeń wynikających z punktu 3.2.
- Użytkownik regularnie zamieszcza w swoich ogłoszeniach treści omówione w punkcie 3.2.
- Użytkownik zamieszcza dużą ilość identycznych ogłoszeń,
- z winy Użytkownika dojdzie do innych sytuacji, negatywnie wpływających na funkcjonowanie Portalu i związanej z nim giełdy.